privacy-statement

Privacy-statement

Persoonsgegevens die wij verwerken:

gerdi zwaan sculptural ceramics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens: